REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW WODNYCH

 

 1. Wypożyczalnia jest czynna codziennie w godz. 8.00-18.00
 2. Przy każdym wypożyczeniu roweru wodnego dodaje się nieodpłatnie 15 minut jako czas na wydanie i zwrot sprzętu
 3. Za opóźnienia w zwrocie sprzętu nalicza się dodatkową opłatę w wysokości 5 zł za każde 15 minut
 4. Wypożyczenie sprzętu tylko po okazaniu dowodu tożsamości bądź wpłacie równowartości sprzętu. Kaucja podlega zwrotowi w momencie zwrotu nieuszkodzonego sprzętu.
 5. Osoba wypożyczająca sprzęt wodny jest odpowiedzialna za niego i za jego stan
 6. Sprzęt należy sprawdzić przed wyjazdem, nieprawidłowości zgłosić do Recepcji.
 7. Nie zgłoszenie uwag stanowi zaakceptowanie sprawności sprzętu
 8. Za uszkodzenia podczas wynikłe podczas jazdy przez klienta należy uiścić opłatę.
 9. Klient może odmówić zapłaty i przedstawić własna wycenę szkody, a w przypadku nieporozumienia z właścicielem w sprawie kosztu naprawy, zostaje sporządzony protokół stanowiący podstawę wniesienia do sądu konsumenckiego.
 10. Nie zwrócenie roweru w oznaczonym terminie do 1 doby skutkuje zgłoszeniem na policję.
 11. Osoba wypożyczająca winna być pełnoletnia
 12. Dzieci mogą korzystać z rowerów wyłącznie pod opieką dorosłych
 13. Osobom nietrzeźwym roweru wodnego nie wypożyczamy.
 14. Zachowanie na wodzie:
 • zakaz spożywania alkoholu
 • zakaz przybijania do brzegu w miejscach nieprzeznaczonych,
 • zakaz skakania do wody
 • zakaz pływania w wodzie w kapokach
 • zakaz pozostawiania sprzętu bez opieki
 • zakaz podnajmowania sprzętu innym osobom
 • obowiązek używania kamizelek asekuracyjnych
 • obowiązek informowania o nieprawidłowościach-kolizja, wywrócenie sprzętu, nieszczelność
 1. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) w celach realizacji zamówienia (skanowania, spisywania danych pozwalających na identyfikację wypożyczającego).