Regulamin pobytu na polu namiotowo-kempingowym

 1. Przybywający na teren biwaku zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych wszystkich przybywających osób w recepcji oraz uregulować należność za cały okres pobytu. Przybywający otrzymują kartę pobytu, którą należy zachować do dnia wyjazdu i okazać osobom upoważnionym do kontroli
 2. Osoby zamierzające przedłużyć pobyt zobowiązane są do uregulowania należności do godz.10.00
 3. Wizyty osób odwiedzających gości pola namiotowo-kempingowego każdorazowo prosimy zgłaszać w recepcji w celu otrzymania czasowej karty gościa. Wizyty trwać mogą do godz. 22.00. Osoby zaproszone za postój samochodem na terenie ośrodka zobowiązane są uiścić opłatę parkingową.
 4. W przypadku kontroli i braku ważnej karty pobytu i karty gościa kontrolujący ma obowiązek zainkasować należność 2x
 5. Pole namiotowo-kempingowe jest miejscem wypoczynku
 6. Cisza nocna obowiązuje od 23.00-6.00
 7. Ognisko rozpalamy tylko w miejscu do tego przeznaczonym
 8. Grill rozpalamy z zachowaniem środków ostrożności a popiół wyrzucamy do miejsca na ognisko
 9. Osoby używające wulgarnych słów i wszczynające awantury po spożyciu alkoholu będą wypraszane bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt
 10. Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swego miejsca wypoczynku
 11. Zabrania się mycia samochodów i przyczep na terenie ośrodka
 12. Każdy, kto bez wiedzy i zgody właściciela pola udostępnia energię elektryczną osobom, które energii nie wykupiły, może zostać wydalony z pola bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt oraz obciążony opłatą za nieregulaminowe korzystanie z w/w usług w wysokości 3x.
 13. Zameldowanie się na polu namiotowo-kempingowym jest  jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) w celach realizacji zamówienia (skanowania, spisywania danych pozwalających na identyfikację przebywającego).