regulamin wynajmu domków i pokoi

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłaceniu 30% zaliczki) umowę najmu uważa się za zawartą.
 2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając w uzgodnionym terminie zaliczkę na konto: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wodnik, 21-136 Firlej, Wczasowa 2 nr 85 8707 0006 0032 6618 2000 0001
 3. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.
 4. Na miejscu pobierana jest opłata klimatyczna zgodnie ze stawką ustaloną przez Urząd Gminy Firlej. Aktualna stawka wynosi 2 zł za dobę osoba dorosła i 1 zł za dobę osoba poniżej 16r.ż.
 5. Wynajem domków/pokoi obejmuje ustaloną liczbę osób. Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez Właściciela oraz za dodatkową opłatą
 6. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00 i kończy o godzinie 10.00
 7. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia recepcji o opóźnieniu w dotarciu. Możliwość przedłużenia doby hotelowej istnieje tylko po uzgodnieniu z Recepcją. Za każdą dodatkową godzinę przedłużenia doby hotelowej nalicza się opłatę w wysokości 15zł
 8. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana
 9. Parkowanie samochodów jest bezpłatne i dozwolone w pobliżu domku pod warunkiem, że nie utrudnia innym wynajmującym wypoczynku
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w domkach/pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Za wszystkie osobiste przedmioty znajdujące się w domku/pokoju odpowiedzialność ponosi wyłącznie wynajmujący
 11. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek/pokój tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową, przewody TV i pozostałe znajdujące się tam urządzenia.
 12. Uwagi, co do uszkodzeń i zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Recepcji
 13. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń, co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w dobrym stanie
 14. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku/pokoju w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt
 15. W domku/pokoju panuje całkowity zakaz palenia tytoniu
 16. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób rażący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku/pokoju i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu
 17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku/pokoju nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń i aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych
 18. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania i zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie czystych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem
 19. Właściciel nie ponosi odpowiedzialnoœci za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu lub złe warunki pogodowe
 20. Akceptujemy zwierzęta tylko w domkach po wcześniejszym zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz pod warunkiem, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta odpowiedzialność ponosi Wynajmujący
 21. Używając grilla należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i używać go z dala od ścian budynków
 22. Cena ustalona telefonicznie nie podlega negocjacji po przyjeździe do ośrodka
 23. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest Prawo Polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla Właściciela
 24. Zameldowanie się w Ośrodku Wodnik jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) w celach realizacji zamówienia (skanowania, spisywania danych pozwalających na identyfikację osób przebywających na terenie Ośrodka